Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Ziekte

Ziek zijn is voor bijna niemand iets vreemds. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Het kan dan gaan om iets van korte duur, bijvoorbeeld de griep of een korte ziekenhuisopname. In sommige situaties is iemand voor lange tijd ziek. Alleen als de werknemer niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen salaris. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer wel of geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan het loon? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

meerdere pagina's

overige pagina

hoe werken opties

Link toevoegen

Freelancers

Als bedrijf hoop en verwacht je dat het bedrijf steeds meer groeit. Op een gegeven moment komt er een punt dat het bedrijf dermate gegroeid is dat de werkdruk te groot wordt en dat je als ondernemer meer handen nodig hebt of dat je een bepaalde expertise mist. Maar hoe nu verder? Werknemers aannemen kan, maar daar zitten risico's aan. Of is een zzp'er een optie? Risico's zijn daar ook aan verbonden. Over deze risico's vertellen we meer in dit blog.

Link toevoegen

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst regelt de onderlinge verhoudingen en voorwaarden tussen een werkgever en een werknemer. Een contract waarboven staat dat het een arbeidscontract is, is niet altijd daadwerkelijk een arbeidscontract. Een overeenkomst die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidscontract zijn.

Jurist ondernemingsrecht

Link toevoegen

Arbeidsrecht

Regels over bijvoorbeeld de duur van de arbeidsovereenkomst, de transitievergoeding en de ontslagregels vind je in het arbeidsrecht. Met de expertise van een jurist voorkom je vaak conflicten. Dit is in iedere fase mogelijk. Dat kan zijn bij het aannemen van een medewerker of juist bij het afscheid nemen van iemand; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Link toevoegen

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers van belang om bepaalde afspraken te maken met de werknemers. Dit kan geregeld worden een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een contractbepaling die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig gebeurt, is het goed om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Link toevoegen

Ontslag UWV

Om een werknemer te kunnen ontslaan, moet je eerst een ontslagbrief van het UWV ontvangen. Dit is een document waarin de reden van de werkgever voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige werkloosheidsuitkeringen. Als het UWV de ontslagbrief heeft afgegeven moet je de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen van het ontslag. Daarnaast is er nog een opzegtermijn of anders moet daarvoor in de plaats een vergoeding worden uitgekeerd.

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 10-06-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 5

Link toevoegen